Kirjaudu ulos

Mistä jätetiedot?

Jätevertailun hyödyntämiseksi tarvitset mahdollisimman totuudenmukaisia tietoja yrityksen jätemääristä. Jätetiedot voi selvittää kolmella tavalla.

  1. Kysy jätteenkuljetusyritykseltä

    Kysy jätetiedot jätteenkuljetusyritykseltä tai kaupungin tilakeskukselta. Jos käytätte HSY:n palveluja, voit tarkistaa yhteenvedon edellisen vuoden jätemääristä täältä. Neuvoa palvelun käyttöön saa HSY:n asiakaspalvelusta asiakaspalvelu(at)hsy.fi.

    Muiden yritysten kohdalla pyydä tiedot tavanomaisista ja vaarallisista jätteistä omalta jätteenkujetusyritykseltä tai etsi tieto laskuista. Jos jätteenkuljetussopimus on tehty suoraan kuljetusyrityksen kanssa, kannattaa sopimukseen liittää velvoite jäteraportin toimittamisesta sopivin väliajoin.

  2. Punnitse

    Tarkimman arvion jätteen määrästä saa, jos omat jäteastiat punnitaan ennen tyhjennyksiä tietyn tarkkailuajanjakson ajan. Tätä kannattaa harkita erityisesti, jos yrityksessä syntyy sellaisia jätelajeja, joita ei ole jätemäärälaskurissa.

Yhteiset keräysvälineet muiden yritysten kanssa

Jos kiinteistöllä toimii useita yrityksiä, jotka käyttävät samoja keräysvälineitä, on yrityskohtaisen jätteen määrän arviointi vaikeampaa. Jos yrityksesi on selvästi suurin jätteen tuottaja ja muut yritykset liittyvät läheisesti omaan toimintaasi, voit ilmoittaa Petra-jätevertailuun koko kiinteistön jätemäärän oman yrityksesi nimellä. Silloin pitää myös henkilöstömäärä ja liikevaihto -tiedoissa olla mukana kaikkien kiinteistöllä toimivien yritysten toiminta.

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä -ohje